Werkwijze

Na een telefonische of persoonlijke kennismaking kun je starten met de Energie Check Up. Dit is een vragenlijst waarbij je vitaliteit wordt gemeten. De resultaten bespreken we tijdens een intakegesprek. Afhankelijk van de bevindingen volgt een advies. Mogelijk heb je voldoende aan een voorlichting over roofbouw, preventie en zelfmanagement. Je hebt dan op tijd aan de bel getrokken en er is nog geen sprake van roofbouw. Als er wel sprake is van roofbouw en hersteltekort, dan krijg je het advies om te starten met een hersteltraject. Daarbij ligt de nadruk allereerst op lichamelijk herstel en opbouw van je belastbaarheid.

Behalve op psychisch en lichamelijk herstel is mijn begeleiding gericht op het verbeteren van je zelfmanagement. Met andere woorden: hoe kun je je leven en werk zodanig organiseren dat er een goede balans is tussen activiteiten en herstel. Terugvalpreventie en begeleiding bij je re´ntegratie zijn daarbij ook een vast onderdeel van het traject. Re´ntegratie start bij voldoende herstel en belastbaarheid om je werk te kunnen hervatten. Wanneer er sprake is van problematiek die niet onder mijn expertise valt, dan bespreken we bij wie je daarvoor het beste terecht kunt (huisarts, of andere professionele hulpverleners).

Resultaat: inzicht in het eigen functioneren, toename van energie, en afname van lichamelijke klachten voorzover deze het gevolg zijn van het plegen van roofbouw. Kennis om de balans tussen in- en ontspanning te bewaken en je energieniveau op peil te houden.

Looptijd

Het is moeilijk om hier een richtlijn voor te geven. Deze begeleiding is zeer persoonsgebonden en de duur hangt sterk af van de mate en de periode waarin je roofbouw hebt gepleegd. Ook de ernst van de uitputting en de duur van eventueel verzuim voor de start van de begeleiding blijken een grote invloed te hebben op je hersteltempo en de mate waarin herstel bereikt kan worden.
Voorwaarde voor succes is dat je de opdrachten maakt en uitvoert. In dat geval is er in de meeste gevallen na ÚÚn tot twee maanden een duidelijk waarneembare verbetering merkbaar. Na de intake krijg je een traject op maat geboden.
Meer informatie over de CSR-methode vind je op www.csrcentrum.nl.
Vrijblijvend contact opnemen?