Marktverkenning:

Hoe bereik ik wat ik echt wil? Hoe breng ik de vraag van de markt (werkgever) en mijn aanbod bij elkaar? Je gaat in deze fase actief en gericht op onderzoek uit om je verder te oriënteren op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door advertenties te analyseren en te netwerken. Daarbij ondersteun ik jou in je aanpak.

Resultaat: persoonlijk actieplan om de gestelde doelen te bereiken.

Marktbenadering:

Er zijn vele wegen die naar de door jou zo gewenste baan kunnen leiden. Hoe meer je er inslaat, des te groter de kans om te slagen. We bespreken meerdere mogelijkheden en je leert manieren om die mogelijkheden te benutten. Netwerken loopt daarbij als een succesvolle rode draad door het traject. Er is in deze fase aandacht voor je cv, brief, gespreksvaardigheden en je presentatie in netwerk- en sollicitatiegesprekken.

Resultaat: genoeg vaardigheden voor het bemachtigen van een passende, inspirerende nieuwe baan.

Nazorg:

Je hebt een nieuwe baan. Soms is het wenselijk om je nog 3 maanden te ondersteunen tijdens de start in je nieuwe baan. We houden in die periode regelmatig contact om je te coachen bij vragen die zich aandienen, waardoor je eventuele problemen tijdig bij kunt sturen. Hiermee vergroot je de kans om met succes door de proeftijd te komen. Hoeveel contactmomenten wenselijk zijn, op welke manier deze plaatsvinden en hoeveel tijd deze in beslag nemen, wordt van tevoren ingeschat en op maat geoffreerd.

Het resultaat?
Focus, zelfvertrouwen én werk dat jou inspireert!

Vrijblijvend contact opnemen?