Marieke van der Vegt (1963)


Mijn visie: Beweging biedt perspectief!

In mijn professionele leven heb ik deze visie regelmatig toegepast.

Loopbaan

Mijn loopbaan begon in 1984 als leerling verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. Tot 2001 heb ik met veel plezier in diverse verpleegkundige functies gewerkt binnen verschillende ziekenhuizen en in de wijk. Daarvan heb ik drie jaar gewerkt als leidinggevende op een drukke chirurgische afdeling. Omdat ik me breder wilde ontwikkelen, ben ik na een jaar intensief netwerken, oriënteren en solliciteren overgestapt naar het vak van mobiliteitsadviseur. Dit bleek een spannende maar zeer geslaagde overstap.

Re-integratie adviseur

In 2001 ben ik begonnen in het vak van re-integratie adviseur bij een commercieel re-integratiebedrijf. Ik heb daar gedurende 5 jaar met succes mensen met verschillende achtergronden vanuit WW/ WAO en ZW begeleid naar werk. Naast individuele begeleiding gaf ik ook beroepenoriëntatie- en sollicitatietrainingen aan groepen. In 2006 maakte ik de overstap naar een ziekenhuis als intern mobiliteitsadviseur. Begin 2007 was de tijd rijp om mijn eigen bedrijf Kratos op te zetten.